ALBEA DİREKSİYON AYAR KOLU-AF 3061 - EGEA HAVA FİLTRE ALT LASTĞİ-AF 3060 - LİNEA EURO AKS SPORTU-AF 3059

Gizlilik İlkeleri

altasotomotiv.com.tr,Portal’dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı  altasotomotiv.com.tr.Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.altasotomotiv.com.tr. Portalı dâhilinde başka sitelere link verebilir. altasotomotiv.com.tr, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz ; Ad ve Soyad, Firma bilgileri, Adresi, Telefon numarası, E-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. altasotomotiv.com.tr gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini altasotomotiv.com.tr işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda altasotomotiv.com.tr, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  •   Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  •  altasotomotiv.com.tr kullanıcılarla akdettiği  altasotomotiv.com.tr Üyelik Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  •  Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

altasotomotiv.com.tr, kullanıcılar ve kullanıcıların Portal’ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Portal’ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Portal’ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

altasotomotiv.com.tr, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir


Google AFS reklamlarının altasotomotiv.com.tr’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

altasotomotiv.com.tr, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

 

altasotomotiv.com.trtarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, altasotomotiv.com.tr ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

altasotomotiv.com.tr, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman Portal’da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. altasotomotiv.com.tr’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Porta’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.